Ergotherapie

helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven
Home » Fysiotherapie » Andere therapieën » Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Dit kan thuis zijn of op het werk. Ergotherapie is direct toegankelijk: een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig. De huisarts blijft wel de regie houden met betrekking tot uw gezondheid.

Ergotherapie heeft een brede doelgroep aan cliënten variërend van jong tot ouder. Mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, wassen, aankleden, eten, hobby’s) kunnen worden begeleid.

Hoe werkt de ergotherapeut

Door de ergotherapeut wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten. Als alles in kaart is gebracht, worden doelen opgesteld en een plan van aanpak gemaakt. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft trainingen en advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen, een andere werkwijze of aanpassingen aan de woonomgeving nodig. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Preventieve ‘Huis Check’

Onze ergotherapeuten komen aan huis, bij 65+-ers of mensen met een beperking, om valrisico’s in de woning in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld geven zij u praktische veiligheidsadviezen. Tevens ontvangt u een schriftelijk adviesverslag hiervan.Uit onderzoek blijkt dat een preventief huisbezoek een positief effect heeft op de kennis van ouderen over valpreventie en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om vallen in huis in de toekomst te voorkomen. De kosten van een preventieve ‘Huis Check’ worden vergoed door uw basisverzekering, dit gaat wel ten laste van uw eigen risico.

Informatie

Meer informatie over ergotherapie? Of wilt u een afspraak maken voor een preventieve ‘Huis Check’? Neem dan contact op met PACA. Bel 0297-230960 of via ons contactformulier.

Ergotherapie

Heeft u moeite met het doen van de dagelijkse dingen in huis of op het werk? Dan is ergotherapie een mogelijkheid.