Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Sport Medisch Advies Aalsmeer (SMA Aalsmeer) wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) of door u aan Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA). Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA).

Virussen

Paramedisch AdviesCentrum Aalsmeer (PACA) garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Uiteraard doen we zo veel mogelijk om de hoogst mogelijke veiligheid te kunnen garanderen.

PACA is aangesloten bij: De Fysiotherapeut
PACA is HKZ gecertificeerd
PACA is lid van de Fysionair Groep
InPraktijk
Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer - Fysiotherapie - Arbo en gezondheid - SportMedisch Advies - logo wit

PACA, hoofdvestiging

Lakenblekerstraat 2
1431 GG Aalsmeer
Tel. 0297-230960

Volg ons op:

PACA, Rameaulaan

Rameaulaantje 1, 1431 XW Aalsmeer

PACA, Aalsmeer Dorp

Gezondheidscentrum Drie Kolommen
Drie Kolommenplein 1H, 1431 LA Aalsmeer

PACA, Aalsmeer Oost

Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost
Poldermeesterplein 18, 1432 JZ Aalsmeer

PACA, Kinderfysio

De Waterlelie
Dreef 7, 1431 WC Aalsmeer