Met in achtneming van de in Nederland geldende maatregelen is onze praktijk weer volledig open.

Wij vragen u wel alert te zijn op verschijnselen van Corona bij u of uw huisgenoten.
Indien u twijfelt of een bezoek aan onze praktijk verstandig is bel dan voorafgaand aan uw afspraak met onze receptie om te overleggen.

Samen met u kunnen wij op deze manier veilig blijven werken.