Partners

                                          Logo Belife  

Voor Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER) werkt PACA samen met Fysergo en BeLife. PACA wordt door beide organisaties ingezet als hoogwaardig expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling en re-integratie.