MER, informatie voor verwijzer

De MER is bedoeld voor complexe klachten, die niet goed herstellen. Tijdens een MER staat de cliënt centraal, wordt deze door verschillende disciplines onderzocht en vinden er hoogwaardige inspanningsfysiologische metingen plaats. 

Programma

Stap 1: module diagnostiek

De diagnostiek bestaat uit een volle dag onderzoek en metingen en eindigt met een multidisciplinair overleg tussen alle betrokken professionals, waarna de cliënt een terugkoppeling krijgt van de bevindingen en de eventuele behandelprogramma's. 

Stap 2: Module behandeling

Afhankelijk van de diagnose volgt een intensief programma dat 13 of 20 weken duurt. Een vast onderdeel is een gedragsmatige training waarbij de cliënt leert beter om te gaan met de klacht. Het behandelprogramma vindt plaats in de directe woon- of werkomgeving.

Stap 3: vitaliteitscoaching

Elk traject wordt afgesloten met een nazorgtraject door een vitaliteitscoach. Deze coach begeleidt de cliënt met het op eigen kracht vasthouden en uitbouwen van de bereikte resultaten. Dit coachingstraject loopt door tot week 52 en wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Verwijzen

Als bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist kunt u de cliënt eenvouding verwijzen via het online aanmeldsysteem van Fysergo Zorg/Belife. Klik hier voor het digitale verwijsformulier.